Eiropas Brīvprātīgais darbs Ventspilī

Erasmus + programmas brīvprātīgā darba projekti.

Kopš 2016. gada biedrība “Ventspils Jauniešu dome” ir akreditēta Erasmus + programmas Eiropas Brīvprātīgā darba projektu koordinējoša, uzņemošā un nostūtošā organizācija. Šī akreditācija ļauj biedrībai informēt jauniešus no 17 – 30 gadu vecuma par iespējām ko piedāvā Erasmus+ programma un dod iespēju doties kā brīvprātīgajiem ārzemju projektos.

Realizētie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti:

•   2017.-2018. gads “EBD Ventspils pilsētā” šī projekta ietvaros tika uzņemti 2 brīvprātīgie no Portugāles un Čehijas, kā arī koordinēts 1 brīvprātīgā no Itālijas projekts. Uzņemtie brīvprātīgie savus darba pienākums veic Ventspils Jauniešu mājas telpās, kā arī palīdz biedrībai veidot informējošus pasākumus arī ārpus jauniešu mājas telpām. Koordinētais brīvprātīgais savus darba pienākumus veica Ventspils Galvenās bibliotēkas telpās, kā arī nodrošināja aktivitātes ārpus bibliotēkas telpām. 
•   2018.gads “Jaunatne iesaistās” šis projekts tika veidots un pielāgots brīvprātīgā darba veicēja no Bulgārijas interesēm, proti, sadarbība un darbs ikdienā ar NEET situācijas jauniešiem. Brīvprātīgais savus darba pienākumus veic Ventspils Jauniešu mājas telpās, ikdienā satiekoties ar Jauniešu mājas apmeklētājiem jauniešiem skolas vecuma kā arī NEET grupas jauniešiem. 


Realizētie Eiropas Brīvprātīgā darba grupas projekti: 

•   2018.gada jūlijs-augusts “Young city of tomorrow”  projekts tika veidots lai iesāktu jaunu tradīciju Ventspils pilsētas ikdienā, proti, pirmā jauniešu festivāla “Random Republikas” izveide. Paša festivāla izveide bija kā nepieciešamība, kuru vēlējās īstenot vietējie jaunieši, kas ir Ventspils Jauniešu mājas padomes dalībnieki. Lai jauniešu festivālam radītu arī dziļāku mācīšanās un starpkulūru dimensiju projektā tika iesaistīti 10 brīvprātīgie no Itālijas, Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Portugāles. Projektā iesaistītie ārzemju brīvprātīgie apguva praktiskas iemaņas pasākumu organizēšanā, dekorāciju un āra spēļu izveidē, kā arī iepazina un ieguva dziļāku izpratni par uzņēmējorganizācijas valsti Latviju. Ārzemju brīvprātīgie projekta laikā sadarbojās ar vietējiem jauniešiem un kopīgi piedaloties neformālās aktivitātēs un spēlēs, kurās bija jāprezentē ne tikai sevi, bet caur aktivitātēm tika dota iespēja iepazīt viens otra kultūru tuvāk.