Kas ir Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgais darbs?

Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajā darbā (European Solidarity corpse voluntary work) var iesaistīties jaunietis vecumā no 18 – 30 gadiem, tā ir iespēja izmainīt savas dzīves ritmu, brīvprātīgi strādājot no 1 līdz 14 mēnešiem kādā no Eiropas Savienības vai citām pasaules valstīm, iepazīstot tās kultūru, iedzīvotājus un dzīves veidu.
Eiropas Brīvprātīgā darba projektos var doties jaunieši ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. Tāpat ir iespējams doties grupas ESC ar vismaz 10 dalībnieku grupu un veikt brīvprātīgā darba aktivitāti sākot no 2 nedēļām līdz pat 2 mēnešiem.

Iesaistoties, brīvprātīgais nenopelnīs naudu, bet Eiropas Solidaritātes korpusa programma segs brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas un citas izmaksas, kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek.

Ko Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajā darbā var darīt?

ESC projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība un citas.

Kā iesaistīties Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajā darbā?

1. solis – izvēlies, kādā jomā Tu vēlētos būt brīvprātīgais;

2. solis – reģistrējas (sign in) https://europa.eu/youth/solidarity_en;

3. solis – meklē sev interesējošu projektu https://europa.eu/youth/solidarity/projects_en;

4. solis – sazinies ar akreditētu organizāciju Latvijā, kas darbojas kā uzņēmējorganizācija/atbalsta organizācija/koordinējošā organizācija Ventspilī tāda ir biedrība "Attīstības fabrika"

Kopš 2014. gada biedrība "Attīstības fabrika" ir aktīva akreditēta "Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba" atbalstorganizācija, uzņēmējorganizācija un arī koordinējošā organizācija. Ja ir interese izmantot šo iespēju, sazinies ar mums!