Turpinās vienaudžu izglītotāju programma “Jaunietis – jaunietim”!

J2J apmācības

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” turpina projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu, kura ietvaros jau notikušas un vēl paredzētas dažādas aktivitātes – semināri, apmācības, jauniešu informācijas punkta darbība, tikšanās ar pašpārvalžu līderiem, kā arī citi pasākumi.

Jau martā uzsākts jauns pasākumu cikls – vienaudžu izglītotāju programma “Jaunietis – jaunietim”, kuras mērķis ir sniegt jauniešiem noderīgas zināšanas un pieredzi, ko vēlāk nodot citiem jauniešiem, jo nereti jauniešu auditorija vairāk uzticas vienaudžu teiktajam un ciena to viedokli vairāk nekā pieaugušo. Programmas ietvaros tiks organizētas apmācības Ventspils skolās, lai palielinātu jauniešu informētību un līdzdalību.

Vienaudžu izglītotāji apgūst zināšanas un gatavo nodarības šādās tēmās:

  • uzņēmējdarbība un radošums,
  • veselība (t.sk. seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības),
  • sevis izpratne un pašizaugsme,
  • darbs komandā un līderu prasmes.

Lai sagatavotu jauniešus par vienaudžu izglītotājiem, ir paredzētas aktivitātes vairākos posmos. Pirmā šīs programmas aktivitāte – ievadapmācības, jau norisinājās no 19. līdz 20. martam Ventspils novada viesu namā “Dekšņi”. Šī pasākuma laikā jaunieši iepazina viens otru, uzzināja vairāk par neformālo izglītību un vienaudžu izglītību, kā arī trenējās ideju ģenerēšanā un uzstāties auditorijas priekšā.

Viens no dalībniekiem, Ventspils Augstskolas 1. kursa students Arnolds,  uzskata: “Programmas “Jaunietis – jaunietim” apmācībās satiku jaunus, aktīvus cilvēkus, kuri ir gatavi, nevis tikai sēdēt pie datora un kunkstēt par to, cik pasaulē viss ir slikti, bet gan iziet ārā un strādāt pie tā, lai padarītu savu un savu līdzcilvēku dzīvi labāku. Es ieteiktu jebkuram, kam apnikusi ikdienas rutīna un vēlas lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, piedalīties šādās apmācībās”.

Šobrīd jaunieši piedalās programmas “Jaunietis – jaunietim” nākamajā posmā – padziļinātās apmācībās kādā no četrām tematiskajām grupām, kurās jauniešiem ir dota iespēja uzlabot savas zināšanas dažādos tematos, attīstīst prasmes prezentēt, runāt auditorijas priekšā, kā arī kopīgi plānot un gatavot nodarības, kuras vadīt skolā. Jau rudenī vienaudžu izglītotāji dosies pie jauniešiem un organizēs apmācības skolās, daloties savās zināšanās un mudinot jauniešus uzzināt vēl vairāk. Šādās apmācībās plānots iesaistīt vismaz 750 jauniešus.

Projektā “Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” norisinās vēl arī citas aktivitātes. Aprīlī un maijā sadarbībā ar pilsētas izglītības iestādēm tiek veikta Ventspils jauniešu aptauja, kuras rezultāti tiks salīdzināti ar 2012. gadā veiktās aptaujas rezultātiem. Šāda aptauja palīdz noskaidrot aktuālākās jauniešu problēmas un meklēt risinājumus, kā arī novērtēt notikušās izmaiņas kopš iepriekšējās aptaujāšanas reizes. Savukārt, pirmdien, 12. maijā biedrības „Ventspils Jauniešu dome” biedri un brīvprātīgie, kā arī Ventspils Jaunrades nama „Knaģis” dalībnieki papildināja savas zināšanas apmācību seminārā “Pārliecinoša izturēšanās komunikācijā ar jauniešiem”. Šo semināru vadīja psiholoģe Ilva Ivaska.

Vienaudžu izglītotāju programmas “Jaunietis – jaunietim” izveidi un norisi finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas dome, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.

SIF_EEZ_Ventspils