Jauniešiem iespēja piedalīties biznesa simulācijas spēlē Ventspilī 7. martā.

7.martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils Jauniešu mājā notiks biznesa simulācijas spēle, kurā piedalīsies 36 jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai attīstītu radošumu, trenētu komandas, līderības, diskusiju vadīšanas kompetences un uzņēmējdarbībai nepieciešamo domāšanu.

Simulācijas metodikas pamatā tiks izmantota reālu uzņēmumu pieredze un problēmsituāciju risināšanas piemēri.

Aicinām pasākumam pieteikties jauniešus vecumā no 16-30 gadiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība un ir vēlme darboties komandā.

Pasākuma norise angļu valodā.

Laiks un vieta: 7.marts no plkst. 09:30 – 16:00 Ventspils Jauniešu māja (Kuldīgas iela 13)

Pusdienas un kafijas pauzes tik nodrošinātas no projekta līdzekļiem!

 

Spēle ir daļa no projekta Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB) aktivitātēm. 

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam, http://latlit.eu

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.