Notiek intensīva gatavošanās jauniešu festivālam

Ar šā gada 5. jūliju līdz pat 8. augustam biedrība “Ventspils Jauniešu dome” realizē Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projektu “Jaunatne iesaistās” un uzņem Ventspilī 10 brīvprātīgos no Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Vācijas, Polijas un Bulgārijas. 

Ikdienā ārzemju jaunieši kopā ar vietējiem jauniešiem gatavojas lielajam notikumam – jauniešu festivālam "Random Republika", kas norisināsies Ventspils Pilsētas svētku laikā (svētku programma) no 2. līdz 4. augustam Ventspils Jauniešu mājas pagalmā!

Kā viņi gatavojas un darbojas iespējams aplūkot Ventspils Jauniešu domes Facebook lapā https://www.facebook.com/jauniesudome/

Foto no projekta apskatāmi VJD FB lapā

Projekts "Jaunatne iesaistās" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.