Iepazīsti uzņēmējdarbību simulācijas spēlē!

Vairāk kā divus ar pus gadus tika īstenots projekts “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB ), kur  apvienojoties sešiem sadarbības partneriem no Latvijas un Lietuvas (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks, Daugavpils Universitāte, Visaginas Radošā Māja, Ventspils Jauniešu dome, Panevēžas Darba tirgus mācību centrs), tika radīti materiāli, lai ikviens spētu iejusties jaunā uzņēmēja ādā neieguldot kapitālu. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

Projekta gaitā tika izveidota biznesa simulācijas spēle ar četrām tēmām – vairumtirdzniecība, ražošana, mazumtirdzniecība un pakalpojumu sniegšana, ar mērķi veicināt interesi un izpratni par mehānismiem un ietekmes faktoriem biznesa sfērā. Kopā darbojoties komandās, spēles dalībniekiem jāanalizē dažādas situācijas un jāveido  uzņēmuma attīstības scenāriji. Projektā tika izveidots materiāls ar instrukcijām, lai šo pieeju varētu izmantot ikviens interesents arī ārpus projekta.

Dalībniekiem tiek dota iespēja apmeklēt seminārus, iepazīstot reālus biznesa modeļus un ieklausoties pieredzē, uzdodot jautājums par un ap citu stāstīto, mērķauditorija bija skolēni, studenti un jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jauni uzņēmumi, kuriem nepieciešama pieredze.

Projektā tika izveidota platforma, kur ikviens var izmēģināt savas spējas uzņēmējdarbībā, spēlējot biznesa simulācijas spēli vietnē https://www.reforbsimulator.eu/, atbildot uz dažādiem jautājumiem, pētot pareizos risinājumus dažādām problēmām un loģiski darbojoties, ikviens var uzzināt savas jau esošās spējas uzņēmējdarbībā. 

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm ir mājaslapā http://reforb.eu/lv/.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.
ERAF finansējums: 467 481.49 EUR

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu

Raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.