Rebekas atskats uz dalību jauniešu apmaiņā

Esmu iemācijusies pāris vārdus dažadās valodās, iepazinusies ar lieliskiem cilvēkiem ar kuriem noteikti nezudīs kontakts vēl ilgi.

Šajā projektā var sastapt visdažādākos cilvēkus un personības, censties un mācīties izprast gan sevi, gan citus.

Noteikti ieteiktu citiem jauniešiem doties šāda beida piedzīvojumā!

 – Rebeka 

Projekts "#Cultur(E+)" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.