Karīna: “Bukareste ir vienreizēja pilsēta”

Šādos projektos ir vērts piedalīties un ir jāpiedalās, jo jāizmanto iespējas, vēl pie tam, ja Eiropa sedz finansējumus par ceļa izdevumiem un dzīvošanu kopumā.

Pēc būtības saņēmu to, ko vēlējos no projekta- ar šādiem projektiem vēlos uzlabot savas angļu valodas zināšanas, kas arī uzlabojas runājot ar dalībniekiem no citām valstīm.

Ar projektu biju apmierināta!

P.S. Bukareste ir vienreizēja pilsēta. 

– Karīna 

Projekts "#Cultur(E+)" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.