Ventspils jaunieši dodas iepazīt citu valstu kultūru un apgūt jaunas zināšanas

Ventspils Jauniešu māja ir vieta, kur iespējams uzzināt par Erasmus+ programmas iespējām un piedāvātajiem projektiem, kā arī iesaistīties tajos. Pēdējo gadu laikā Ventspils jaunieši ir devušies uz apmaiņas projektiem Čehijā, Rumānijā un Bulgārijā. Ir izveidota veiksmīga sadarbība ar Rumānijas organizāciju, kuru organizētajās apmācībās un jauniešu apmaiņās vairākkārt piedalījušies ventspilnieki.

Jaunieši šādos pasākumos apgūst dažādas tēmas, piemēram, par starpkultūru dialogu, iepazīst sociālās un uzņēmējdarbības pamatus, attīsta prasmes par darbu komandā, trenējas publiski uzstāties, sniegt pirmo palīdzību, kā arī ieguvuši zināšanas kā savas idejas realizēt vietējā un starptautiskā līmenī un iepazinuši citu valstu kultūras.

Oktobrī  no Erasmus+ programmas rīkotās jauniešu apmaiņas projekta “CulturE+” atgriezušies pieci Ventspils jaunieši, kuri pavadīja 9 dienas kopā ar citiem 24 jauniešiem no Bulgārijas, Polijas, Turcijas, Horvātijas un Rumānijas. Projekts notika Rumānijas pilsētā Horezu un tā mērķi bija iepazīt dažādo valstu kultūras un tradīcijas ar neformālās izglītības metožu palīdzību. Projekta laikā dalībnieki dalījās ar savu valstu tradicionālajām dejām, mūziku un tradīcijām, noslēguma dienā tika organizēts kopīgs koncerts vietējās Horezu pilsētas iedzīvotājiem.

Kādi ir pašu jauniešu iespaidi par dalību jauniešu apmaiņas projektā?

“Projekta laikā ieguvu daudzas jaunas prasmes un draugus! Brauciens uz “CulturE+” projektu Horezu pilsētā bija fantastisks izaicinājums man, jo kultūra vienmēr ir man bijusi tuva tēma, bet nekad nebiju drošs par sevi citu cilvēku priekšā prezentēt Latvijas kultūru. Tomēr projekts ļāva man saprast to, ka visiem ir tādas niecīgas bailes un ka vienkārši ir jābrauc un jādara, citādi nebūtu iespēja iegūt lieliskas atmiņas un draugus no visas Eiropas.” – tā par savu pieredzi stāsta ventspilnieks Darius Uščins.

Bet Ventspils jauniete Eva Meijere atceras: “Projekta gaitā bija lieliski iespējams iepazīt citus cilvēkus, citu tautu kultūru un uzskatus. Pamācījāmies vairākās svešvalodās dažus vārdus, teikumus. Katru dienu bija kāds interesants uzdevums, spēle, notikums. Projekts ir iespēja izkāpt no savas ierastās komforta zonas, saviem uzskatiem un ambīcijām.”

Projekta laikā tapa muzikāls materiāls, kas ir pieejams un lejupielādējams WeTranfer lapā!

Šobrīd izsludināta dalībnieku pieteikšanās jauniešu apmaiņai par uzņēmējdarbības tēmu, bet drīzumā varēs pieteikties jauniešu apmaiņai par sociālo iekļaušanu. Abas minētās apmaiņas notiks Rumānijā 2020. gada janvārī un par dalībniekiem var kļūt 18 gadus sasnieguši jaunieši.

Jauniešu apmaiņas projektos ceļa izmaksas, dalības un uzturēšanās izdevumus segs Eiropas Savienības programma Erasmus+.

Sīkāka informācija par pieteikšanos Ventspils jauniešu portālā jauniesi.ventspils.lv vai klātienē Ventspils Jauniešu mājā.