Noslēdzies projekts “KickOff jauniešu attīstībai”

Projekta mērķis bija veicināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un aktīvi līdzdarboties gan savas skolas, gan pilsētas sabiedriskajā dzīvē. 

Projekta mērķa grupa bija jaunieši vecumā no 14 līdz 22 gadiem, no 9. līdz 12. klasei un skolēni, kuri mācās Ventspils Tehnikumā no 1. līdz 4.kursam, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes un projektā bija paredzēts iesaistīt 25 jauniešus.

Kopumā projektā iesaistījās 52 jaunieši, no kuriem 15 jaunieši piedalījās gandrīz visās projekta aktivitātēs, kas bija 4 dienu apmācības viesu namā, astoņas 2 līdz 4 stundu ilgas tikšanās/plānošanas reizes Jauniešu mājā un realizētas 5 pasākumu idejas!

Jauniešiem projekta laikā bija iespēja mācīties un zināšanas pielietot praksē, uzņemties atbildību, dalīt pienākumus, strādāt komandā, realizēt idejas un pilnveidot prasmes.

Dana: “Jau iepriekš darbojos Ventspils Jauniešu mājas padomē, līdz ar to, dažādas lietas jau zināju un projektā pieteicos, lai iegūtu jaunus domubiedrus, kas, manuprāt, arī izdevās. Pasākumu īstenošanai pievienojās vēl citi, iepriekš nezināmi jaunieši, kas aktīvi līdzdarbojās tikšanās reizēs un ieradās arī pasākumu dienā, kas ne vienmēr notiek… Šajā laikā uzrakstīju vēl divus projektus, kuri tika atbalstīti un piešķirts finansējums, un ceru, ka šīs idejas varēšu arī realizēt!”

Andžejs:” Apvienot pēdējo gadu vidusskolā, sportu, brīvprātīgo darbu un dalību projektā bija izaicinoši. Protams, ikviena aktivitāte, pasākums un tikšanās deva zināmu pienesumu manā dzīvē un izaugsmē. Noteikti esmu daudz iemācījies par pasākuma plānošanu un tā tehnisko pusi, ļoti noderīgi bija tas, ka biedrībai ir dažāda aparatūra pasākuma apskaņošanai – iemācījos daudz ko jaunu.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts.