Četru dienu apmācības projektā “KickOff janiešu attīstībai”

No 24. līdz 27. augustam viesu namā "Ventaskrasti' norisinājās 4 dienu izaugsmes apmācības Ventspils novada skolu jauniešiem!

Jaunieši, kuri bija izteikuši vēlmi piedalīties un aizpildījuši pieteikuma anketu apmācībām “KickOff”, devās uz viesu namu “Ventaskrasti” Ziru pagastā, kur 4 dienu garumā ar neformālās izglītības metodēm, kā spēles, simulācijas, grupu darbs, praktisku pasākumu rīkošanu, projektu rakstīšanu u.c. iepazina viens otru, mācījās viens no otra, kā arī izpētīja neorganizētas un organizētas līdzdalības mehānismus un jēgu, mācījās pieņemt lēmumus, darboties komandā un kā rīkot pasākumus.  

Tika spēlēta biedrības izstrādāta 6h gara simulāciju spēle par lēmumu pieņemšanu pašvaldībā, kur dalībnieki pārbaudīja un lika lietā iepriekš iegūtās prasmes un izprata lēmumu pieņemšanas shēmu, nepieciešamību un sadarbību. Jauniešiem mācoties par pasākuma rīkošanu, iegūtās prasmes bija jāliek lietā, lai komandā spētu uzrakstīt pasākuma projektu (pasākuma nepieciešamību, mērķi, mērķauditoriju, darbiniekus, ilgumu, vietu un nepieciešamās izmaksas.)

Pasākuma aktivitātēs tika izmantotas neformālās izglītības metodes, lai mācīšanās procesu padarītu neformālāku un interesantāku jauniešiem.

Pasākuma laikā jaunieši izprata līdzdalības principus sabiedrībā, sadarbību komandā, ieskatu projektu rakstīšanā un pasākumu rīkošanā, kā arī produktīvi kopā pavadīja laiku.


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS).”