Projekts “KickOff jauniešu attīstībai” ir noslēdzies

Projekts ilga no 2020. gada 3.augusta līdz pat 2021. gada 31.decembrim, jo projekta īstenošanas laikā, lielāko laiku aizņēma valstī ieviestie Covid 19 ierobežošanas pasākumi, kad nevarēja notiks darbs klātienē, bet viena no projekta galvenajām aktivitātēm bija četru dienu apmācībās “KickOff”, kur piedalījās 23 dalībnieki no dažādām Ventspils novada skolām.

Projektā iesaistītie jaunieši, ieguva gan komunikācijas un komandas darba prasmes, gan prasmes pasākumu plānošanā – aktivitāšu un budžeta plānošanā, resursu meklēšanā u.c

Vairākiem jauniešiem šī bija pirmā pieredze šāda veida apmācībās un saskarsmē ar neformālo izglītību. Pirmajā dienā, daži no dalībniekeim bija iejutušies un spēja atrast kopīgas intereses ar pārējiem, piemēram, spēlējot biljardu vai kādas galda spēles. Otrajā apmācību dienas vakarā jau lielākā daļa kopīgi spēlēja stratēģijas spēli "Vilkači" un spēja arumentēt savas domas un iesaistīties.

Katra apmācību diena iesākās ar nelielu rīta rosmi, vārdu spēlēm un komandas saliedēšanas spēlēm, arī paši jaunieši bija aktīvi un piedāvāja sev zināmās spēles izspēlēt kopā. 

Monta:" Pirmo reizi piedalījos šāda veida aktivitātē ārpus skolas. Man šis bija liels izaicinājums, jo esmu diezgan klusa, cerēju arī satikt jaunus cilvēkus un iegūt jaunus draugus. Ļoti patika spēle "Vilkači', kaut gan sākumā nesapratu noteikumus, spēlējot trešo reizi un vērojot spēles procesu, iemācījos kā tā jāspēlē. Žēl, ka vasara bija jau beigusies un bija auksti, nevarējām peldēt Ventā".

Matīss: "Visvairāk gribēju satikt un iepazīt jaunus cilvēkus. Uzzināju dažādas jaunas lietas, piemēram, ka var braukt uz Eiropas valstīm un veikt brīvprātīgo darbu un par to vēl saņemt nelielu atalgojumu. Nezināju, ka ir tik daudz dažādas cilvēka vārdu atcerēšanās spēles. Ļoti patika lielformāta spēle par vides tēmu, kur komandā bija jāatbild uz dāžadiem jautājumiem un par nepareizām atbildēm dabūjām akmeņus, kas bija jātur rokās visu spēli, bet beigās tos nosvēra un tad uzzinājām, cik sver "mūsu ietekme uz dabu vai klimatu"."

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS).”